Ciekawe okazy ptaków w Europie

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże tereny całej Europy, lecz również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto powiedzieć w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Przeważnie zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Okazy w europie

Czajkę zwyczajną na pewno uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych. Podstawową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc wygląd zewnętrzny zarówno samca jak i samicy jest jednakowy. Różnica wynika natomiast z rosnących z potylicy długich piór, które układają się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Warto zwrócić także uwagę na białe kropeczki, którymi pokryte są czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Ciekawe okazy ptaków w Europie