Popularne ptaki w Polsce

Mimo, iż pustułka nie osiąga żadnych zniewalających rozmiarów, jakie przypisać można wielu osobnikom z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który upodobała sobie tereny właściwie całej Europy, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania ptak ten pomija natomiast koło podbiegunowe, do którego klimatu, ptak ten nie jest odpowiednio przystosowany. Zdecydowanie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich państwach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania , a także Hiszpania. Pośród tych krajów niezaprzeczalny prym wiodą Niemcy, na obszarze których wystąpić może aż 60 tysięcy par.

Ptaki liczebność

W obecnych czasach nasz kraj nie należy do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego gatunku. Mimo to, jest to dalej najliczniejszy sokół na obszarze całego kraju. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązowy kolor, który kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spodnia część ciała ma przepiękny, kremowy kolor, który jest charakterystycznie- niezwykle gęsto, nakrapiany. Jednakowo u samca jak i samicy zobaczyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy otoczona jest dodatkowo szeregiem wąskich, ciemnych prążków. Czytaj dalej Popularne ptaki w Polsce

Tryb życia ptaków

Jednym z przedstawicieli mysikrólikowatych (zaliczanych też kiedyś do pokrzewkowatych) jest mysikrólik zwyczajny. Ptak ten pomieszkuje w niemalże całej Europie, która najliczniej oblegana jest zdecydowanie w środkowej i wschodniej części. Gatunki te bardzo często docierają również aż po wschodnią Syberię, a także Azji Mniejszej. Izolowane populacje tego gatunku spotkać można w dodatku w północnym regionie Azji oraz Ameryce Północnej.

Sposób życia mysikrólika zwyczajnego jest różny, bowiem po części uznaje się go za osiadły, a częściowo za wędrowny i koczujący. Zima jest dla tego gatunku okresem, w którym wyrusza ona w kierunku południowej Europy lub też północnej Afryki. W naszym kraju mysikrólik pospolity upodobał sobie świerkowe lasy górskie i zlokalizowaną na północy kraju puszcze: Augustowską, Knyszyńską i Białowieską.

Ptaki życie

Jest to ptak niezwykle popularny na terenie naszego kraju, a jego najmniejszą najniższą liczebność można zauważyć na tych obszarach, na których nie znajdują się wspomniane lasy świerkowe. Mysikrólik zwyczajny jest ptakiem o najmniejszych rozmiarach na terenie całego kontynentu. Mimo, że niezwykle często za najmniejszego ptaka traktuje się strzyżyka, to właśnie sięgający maksymalnie 9 centymetry długości mysikrólik, posiada w tej kategorii absolutne pierwsze miejsce na podium. Mysikrólik zwyczajny jest krępej, okrągłej budowy ciała. Czytaj dalej Tryb życia ptaków

Ciekawe okazy ptaków w Europie

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże tereny całej Europy, lecz również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto powiedzieć w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Przeważnie zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Okazy w europie

Czajkę zwyczajną na pewno uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych. Podstawową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc wygląd zewnętrzny zarówno samca jak i samicy jest jednakowy. Różnica wynika natomiast z rosnących z potylicy długich piór, które układają się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Warto zwrócić także uwagę na białe kropeczki, którymi pokryte są czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Ciekawe okazy ptaków w Europie